Training ervaringsdeskundig cliëntondersteuner

Net als in 2016 heeft TCN voor 2017 ingetekend voor het project vrijwillilge clientondersteuners van het Centrum Chronisch Ziek en Werk. We zoeken hiervoor bij voorkeur 2 Turner vrouwen en 2 ouders die voor TCN actief willen zijn. Wilt u meer weten over de werkzaamheden binnen TCN, neem dan contact op met Helen Mijnarends. 

Heeft u al ervaring met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? De weg naar ondersteuning en begeleiding is sinds 2015 veranderd. Er wordt verwacht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven zonder aanspraak te doen op voorzieningen of ondersteuning. Is dit niet mogelijk, dan moeten ze de juiste weg bewandelen om deze aan te vragen. Het ‘keukentafelgesprek’ is in veel gemeenten de toegang tot ondersteuning. Soms vinden mensen dit lastig, en hebben zij niemand in de omgeving de hen hierbij kan helpen. Om mensen hierbij te helpen, biedt CCZW een trainingsprogramma aan.

(afbeelding: spectrum elan – andersland cartoons)

Wat bieden we u?
Een trainingsprogramma, waarin u, in een groep en zelfstandig, werkt aan vier thema’s:

 • Kennis van de nieuwe WMO;
 • Inzetten van uw kennis om anderen te kunnen ondersteunen;
 • (Door) ontwikkelen van vaardigheden op computer en laptop: ondersteuning via mail, skype en chat. Daarnaast is er aandacht voor de telefonische gespreksvaardigheden;
 • Praktische vaardigheden, zoals het ondersteunen bij het (laten) schrijven van een persoonlijk plan voor het keukentafelgesprek en het meedenken in de hulpvraag die iemand heeft.

U oefent tijdens het programma in de groep en met een acteur. Zo bereiden we u voor op allerlei vragen en situaties.

Wat leert u?
*Mensen te activeren zodat ze in staat zijn om zelf (met behulp van anderen uit de eigen omgeving of * Uw ervaring in te zetten, waarmee u de ander helpt om de eigen vraag te verhelderen;

* Hoe u mensen de regie over het eigen leven kunt (laten) houden, en/of hierop te sturen.

* Naar u zelf te kijken als ondersteuner.

Wat kunt u als vrijwillig cliëntondersteuner na het programma doen?
Samen met TCN maakt u afspraken over uw inzet en mogelijkheden. Online en telefonische begeleiding hebben als voordeel dat u dit overal kunt doen, op tijden die u uitkomen. U kunt:

 • Mensen activeren op zoek te gaan naar de best mogelijke lokale hulp en ondersteuning, helpen met informatie  zoeken over o.a. de plaatselijke regelingen WMO, participatiewet;
 • De tijd voor mensen nemen en begeleiding bieden waarbij meerdere afspraken in de vorm van ondersteuningsgesprekken mogelijk zijn;
 • U bent niet alleen een luisterend oor, u vraagt door en zoekt samen met mensen naar stappen die leiden tot een oplossing. U rondt het programma af met een getuigschrift en een volle ‘rugzak’.

Wie zoeken we?
Vrijwilligers die stevig in hun schoenen staan, die het een uitdaging vinden om zich te ontwikkelen.

U herkent zich in het volgende profiel:

 • U hebt belangstelling voor het helpen van anderen;
 • U kunt kritisch naar uw eigen functioneren kijken;
 • U beheerst basisvaardigheden op de computer, online ondersteuning is een thema dat u aanspreekt;
 • U kunt anderen adviseren en zoekt graag samen naar oplossingen;
 • U heeft begrip voor mensen in kwetsbare situaties en toont dit met luisteren en doorvragen.

Wat willen we bereiken?
Na afloop van het programma kunt u telefonisch en online mensen te woord staan en ondersteunen die vragen hebben rondom de WMO. Het belangrijkste uit die ondersteuning: u helpt de ander om in de eigen omgeving hulp te zoeken en daar de juiste stappen te zetten.

Wij horen graag van u!
U wilt zich aanmelden voor het programma in 2017 of u heeft vragen over ons programma? Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en mogelijk een CV via info@cczw.nl

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Lizette van Geene 06- 42664256 of Ton van Hout 06-53275486.

 

www.cczw.nl

Twitter @CentrumCZW

https://www.facebook.com/centrumchronischziekenwerk

NEEM CONTACT OP

Waar kunnen we jou bij helpen? Laat het ons direct weten! Je krijgt altijd antwoord van iemand met ervaring met leven met Turner.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?